INMA: “Influència de l’exposoma urbà en el pes al naixement”

23/09/2019

L’exposoma es defineix com la suma total de l’exposició ambiental des del moment de la concepció. Aquesta definició pretén aportar una visió holística de l’exposició ambiental i els seus efectes en la salut humana avaluant múltiples exposicions simultàniament durant períodes crítics de la vida. Durant els darrers anys, se n’ha parlat molt del tema, però s’ha fet poca recerca per posar en pràctica la idea de l’exposoma. Estudis previs mostren associacions negatives entre pes de naixement i exposició ambiental a la contaminació de l’aire, temperatura, falta d’espais verds, o viure en barris amb circumstancies desfavorables. En general, aquest estudis han avaluat bé exposicions individuals, bé l’exposició de famílies aïllades, sense tenir en compte possibles variables de confusió causats per la co-exposició.

Human Early Life Exposome (HELIX) és un dels primers projectes sobre l’exposoma a gran escala, i inclou tres cohorts d’INMA, a Guipúscoa, Sabadell, i València. El seu objectiu és descriure l’exposició que hi ha durant l’inici de la vida a múltiples factors ambientals i trobar una associació amb la salut dels infants. Com a part del projecte HELIX, un estudi va investigar l’associació entre l’exposoma urbà, que inclou entorn construït, contaminació de l’aire, soroll del trànsit, meteorologia, espais naturals, i indicadors del trànsit a la carretera (60 exposicions que cobreixen 24 indicadors ambientals) amb el pes de naixement i pes baix de naixement a terme.

Les associacions més consistents i de més significació estadística que es van trobar van ser entre una major exposició a espais verds, estimada per Índex de vegetació de diferència normalitzada, i un augment al pes de naixement i una reducció en el risc de pes baix en naixements a terme. A més a més, es van observar associacions significatives entre l’exposició ambiental a determinades construccions, per exemple el nombre de línies d’autobús, us de terreny estimat per l’Índex de Similitud de Shannon (SEI), densitat de trànsit i pes de naixement.

Aquest va ser el primer estudi a gran escala en exposoma urbà del pes de naixement. Va confirmar associacions vistes anteriorment pel que fa a espais verds (NDVI) i va generar noves hipòtesis per a determinades exposicions a entorns construïts.

Referència: Nieuwenhuijsen MJ, Agier L, Basagaña X, Urquiza J, Tamayo-Uria I, Giorgis-Allemand L, Robinson O, Siroux V, Maitre L, de Castro M, Valentin A, Donaire D, Dadvand P, Aasvang GM, Krog NH, Schwarze PE, Chatzi L, Grazuleviciene R, Andrusaityte S, Dedele A, McEachan R, Wright J, West J, Ibarluzea J, Ballester F, Vrijheid M, Slama R. Influence of the Urban Exposome on Birth Weight. Environ Health Perspect. 2019 Apr;127(4):47007.

Link: https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/EHP3971?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed