INMA: “Exposició a la contaminació ambiental durant l’embaràs i naixement prematur”

07/05/2018

Un estudi de diverses cohorts INMA ha trobat relació entre l’exposició a la contaminació ambiental durant l’embaràs i el risc de naixement prematur (abans de les 37 setmanes de gestació). En aquest estudi multicèntric han estat implicades les cohorts INMA d’Astúries, Gipuzkoa, Sabadell i València, en les quals van participar, des de 2003 fins a 2008, un total de 2644 dones embarassades, 2409 de les quals es van incloure en aquest estudi.

El part pretermini és un dels majors determinants de morbiditat i mortalitat infantil. Al 2010, globalment uns 15 milions de nadons van néixer prematurament (un 11,1{3effe4377b6f02be2524d084f7d03914ac32a2b62c0a056ca3444e58c1f10d0b} de tots els naixements). Es considera que el naixement prematur és responsable d’un terç de les morts neonatals, i també implica altres conseqüències sobre la salut més tard en la vida, d’aquí la importància de la recerca sobre els possibles factors que la causen.

Una àmplia gamma factors de risc s’han relacionat amb el part pretermini, inclosa l’exposició materna a la contaminació ambiental. Tot i així, l’evidència sobre aquesta última encara no és concloent. A més, certs contaminants, com el benzè, no s’han avaluat.

Per això, el present estudi va valorar la relació entre l’exposició a nivell residencial a dos contaminants ambientals, el diòxid de nitrogen (NO2) i el benzè, amb el risc de naixement prematur. Un dels majors avenços d’aquest estudi va ser el d’utilitzar mètodes per millorar la classificació de l’exposició a la contaminació durant l’embaràs i els seus trimestres.

En la població estudiada va haver-hi un 4,7{3effe4377b6f02be2524d084f7d03914ac32a2b62c0a056ca3444e58c1f10d0b} de naixements prematurs, sent el percentatge major a València i Astúries. Els nivells de NO2 van ser majors a les zones més poblades, València i Sabadell, mentre que la concentració de benzè va ser major a Astúries, una zona més industrial, i València. Es van trobar associacions significatives entre la contaminació ambiental i el naixement prematur en dones que passaven més de 15 hores al dia a la llar. El segon trimestre va semblar ser el més rellevant per l’exposició a NO2, mentre que per al benzè el més rellevant va ser el tercer trimestre.

Els resultats obtinguts tant en aquest com en estudis previs sobre la relació entre l’exposició materna a contaminació ambiental i part pretermini, encoratgen al desenvolupament de polítiques que redueixin els nivells de contaminació ambiental. Alhora, futurs estudis haurien de valorar els possibles mecanismes biològics d’aquesta associació.

Referència: Estarlich M, Ballester F, Davdand P, Llop S, Esplugues A, Fernández-Somoano A, Lertxundi A, Guxens M, Basterrechea M, Tardón A, Sunyer J, Iñiguez C. Exposure to ambient air pollution during pregnancy and preterm birth: A Spanish multicenter birth cohort study. Environ Res. 2016 May;147:50-8.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26851724