“El sobrepès en la infància s’associa tant a l’exposició activa com passiva al fum del tabac”

05/03/2018

La prevalença d’obesitat infantil ha augmentat mundialment en les últimes dècades. Fumar durant l’embaràs és un fet que ja s’ha associat amb l’obesitat infantil en diferents estudis. Tot i així, es coneix igual de bé la relació amb l’exposició passiva al fum del tabac tant de la dona durant l’embaràs com del/a nen/a en la infància?

Estudis anteriors, que van valorar l’efecte que la parella fumi durant l’embaràs van trobar una associació positiva amb l’índex de massa corporal (IMC) en la infància. No obstant això, es discuteix si això és un resultat alterat per factors familiars, biològics o la mescla de tots dos. A més a més, pocs els estudis han avaluat mesures directes de l’exposició prenatal passiva al fum de tabac, amb qüestionaris o biomarcadores, en relació amb el pes del/a nen/a, i els resultats han estat inconsistents.

Per això es va realitzar un estudi per avaluar l’efecte de l’exposició materna tant activa com passiva al fum de tabac durant l’embaràs, així com l’exposició passiva dels nens durant la infancia, sobre el pes del/a nen/a. Fins ara cap estudi havia valorat l’exposició passiva infantil al fum mitjançant biomarcadors per millorar la classificació de l’exposició.

Aquest estudi es va realitzar amb les cohorts INMA d’Astúries, Guipúscoa, Sabadell i València, establertes entre els anys 2003 a 2008, i seguides fins als 4 anys d’edat del/a nen/a (1927 mares i bebès en total), juntament amb la cohort més antiga de Menorca, establerta entre 1997 i 1998 i seguida fins als 14 anys d’edat (427 mares i bebès en total). L’exposició a tabac es va valorar amb qüestionaris, confirmats amb el mesures de la cotinina en orina com a biomarcador. També es va fer una extensa recollida de dades sobre l’estil de vida i factors demogràfics.

Els resultats obtinguts indiquen que l’exposició materna tant activa com passiva al fum de tabac s’associa a l’IMC del/a nen/a i al sobrepès en la infància. A Menorca, es va trobar una major associació que a la resta de les cohorts d’Astúries, Guipúscoa, Sabadell i València, a més a més d’una associació entre exposició passiva dels nens/es al fum del tabac i un major IMC en els nens/as. Això podria explicar-se pel major nombre de mares que van fumar activament en aquesta cohort, o perquè la relació només es fa evident en edats més tardanes.

L’associació va ser independent de l’estil de vida, la qual cosa reforça la possibilitat, sustentada per una creixent evidència epidemiològica i toxicològica, que l’exposició al fum de tabac contribueixi al sobrepès en la infància.

Referència: Robinson O, Martínez D, Aurrekoetxea JJ, Estarlich M, Somoano AF, Íñiguez C, Santa-Marina L, Tardón A, Torrent M, Sunyer J, Valvi D, Vrijheid M. The association between passive and active tobacco smoke exposure and child weight status among Spanish children. Obesity (Silver Spring). 2016 Aug;24(8):1767-77.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27367931