El Projecte INMA i la pandèmia de COVID-19

30/07/2021

El Projecte INMA participa a diversos estudis relacionats amb la pandèmia de SARS-CoV-2 (COVID) gràcies a la disponibilitat i generositat dels seus i de les seves participants i familiars, i a l’esforç de l’equip d’investigació. En particular, INMA participa a dos estudis: un sobre seroprevalença i un altre sobre salut mental. A més, a la visita de seguiment de la cohort europea HELIX, que inclou 200 participants d’INMA-Sabadell, s’han inclós preguntes relacionades amb la pandèmia. Arrel d’això diversos treballs científics s’estan preparant per a la seva publicació a revistes internacionals: un estudi sobre seroprevalença en diverses cohorts catalanes, un sobre estrès en mares i adolescents durant la pandèmia, i un sobre el canvi de pes dels i les participants i les seves mares durant la pandèmia.