Informe INMA: “Contaminació ambiental en l’àrea de l’estudi INMA. Qualitat de l’aire, aigua, camps electromagméticos i noves variables ambientals”

16/05/2018

INMA-Gipuzkoa ha elaborat un informe sobre la contaminació ambiental dirigit als ajuntaments de la zona on es recullen els resultats més significatius del projecte:

Contaminació ambiental en l’àrea de l’estudi INMA.
Qualitat de l’aire, aigua, camps electromagméticos i noves variables ambientals.
Període 2006-2017