Aritz Aranbarri va defensar la seva tesi doctoral

14/10/2014

El passat dimarts 23 de setembre, va tenir lloc la lectura de la tesi amb menció internacional titulada: “Impact of Prenatal Organochlorine Compounds on Early Neuropsychological Development” (Impacte dels nivells Prenatals de Compostos organoclorats sobre el Desenvolupament Neuropsicològic a l’inici de la vida) pel ja doctor Aritz Aranbarri Parets a la Facultat de Psicologia de la Universitat del País Basc (UPV / EHU). La tesi ha estat codirigida pel Dr. Eduardo Fano Ardanaz (professor de la Facultat de Psicologia de la UPV / EHU i membre de l’equip d’Epidemiologia Ambiental i Desenvolupament Infantil al IIS BioDonostia) i el Dr. Jesús M. Ibarluzea Maurolagoitia (Responsable de Salut Ambiental, en la subdirecció de Salut Pública de Gipuzkoa, Departament de Sanitat del Govern Basc i investigador principal de l’equip d’Epidemiologia ambiental i Desenvolupament Infantil al IIS BioDonostia).

Resum

El projecte s’enquadra dins del Projecte INMA (Infància i Medi Ambient) a Guipúscoa, i té com a objectiu l’anàlisi de la relació entre l’exposició prenatal (desenvolupament fetal) a compostos organoclorats com l’HCB, p, p’DEE i els PCBs mesurats en la sang de la mare (en el primer trimestre de l’embaràs) i en sang de cordó umbilical al naixement, i el desenvolupament cognitiu i motor dels infants sa als 2 anys d’edat. Els resultats mostren, que després de controlar l’efecte de variables associades al desenvolupament infantil, com ara, la posició social i el context familiar, així com diferents característiques de l’embaràs i del desenvolupament antropomètric dels infants, s’observa una relació no descrita prèviament per a l’exposició prenatal a HCB, amb un menor desenvolupament motor, sense que la diferència sigui clínicament rellevant, però sí estadísticament significativa a nivell poblacional. Aquest efecte és similar per al p, p’DEE i els PCBs, i en les dues mostres biològiques (nivells de la mare i cordó), mostrant així consistència en els resultats. No obstant això, no s’observen efectes en el desenvolupament cognitiu. Els resultats són rellevants per a la salut pública, ja que considerant que els nivells trobats són baixos, aquests compostos mostren una neurotoxicitat suficient per mostrar un efecte detectable a nivell poblacional. Això dóna suport a la idea mundial d’avançar en l’estratègia de conèixer i reduir el risc associat a l’exposició d’aquestes substàncies.