Consorci Sanitari de Terrassa (CST)

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) és una entitat pública integrada per: la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Terrassa i la Fundació Sant Llàtzer, creada l’any 1988. Som una Organització Sanitària Integral (OSI), que integra tots els nivells d’assistència (primària, hospitalària i sociosanitaria).

El Consorci Sanitari de Terrassa ofereix atenció continuada i coordinada de serveis de salut a 200.000 persones de diverses poblacions del Vallès Occidental, amb aproximadament 2.400 professionals treballant perquè això sigui possible.

Els centres que integren el Consorci Sanitari de Terrassa son:

  • Hospital de Terrassa
  • 7 Centres d’Atenció Primària: 3 a Terrassa (CAP St. Llàtzer, CAP Terrassa Nord, CAP Terrassa Est), CAP Matadepera, CAP Castellbisbal, i 2 a Rubí (CAP Anton de Borja i el CAP Sant Genís)
  • Unitat d’Hospitalització Penitenciària
  • Unitat Assistencial del Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR)
  • Llar Tutelada a Rubí
  • Hospital de Dia Sant Jordi
  • Centre de Salut Mental d’Adults
  • Hospital Sant Llàtzer.

www.cst.cat