Política de col·laboració INMA

Amb l'objectiu de potenciar una recerca d'alta qualitat científica, on els resultats importants es publiquen en la major brevetat possible i afavorint, dins l'àmbit de la investigació, la disponibilitat de les dades, el Projecte INMA té definida una "Política de col·laboració externa" les directrius de les quals es resumeixen en els següents documents:

Les propostes de col·laboració s'han d'enviar a inma@proyectoinma.org