Àrees d'estudi

Sabadell

Sabadell

A la ciutat de Sabadell, el programa d’atenció a la gestant s’inicia amb la primera visita, aproximadament entre les 4 i 6 primeres setmanes de gestació. Aquest servei el fa la matrona del CAP II Sant Fèlix, l’únic centre d’atenció primària especialitzat a la ciutat. Es va invitar a participar a l’estudi totes les dones que van atendre al programa entre el juliol de 2004 i el juliol de 2006, amb embaràs únic, sense malalties cròniques prèvies a l’embaràs (hipertensió crònica, arteriosclerosis, insuficiència renal crònica, vasculitis, càncers, alcoholisme, drogoaddicció), majors de 16 anys, que no haguessin seguit un programa de reproducció assistida, sense problemes de comunicació i que tinguessin la intenció de donar a llum a l’Hospital de Sabadell (Corporació Sanitària Parc Taulí). L’Hospital de Sabadell cobreix tota la població de Sabadell, i actua com a consulta especialitzada i hospital de referència per al part. Es van incloure 657 dones, a les quals es va realitzar un seguiment trimestral fins al moment del part.

Entre el maig de 2007 i el juliol de 2007, es va fer una ronda addicional de reclutament de dones embarassades amb les mateixes característiques que hem descrit abans., però directament quan anaven a donar llum a l’Hospital de Sabadell. En aquesta segona fase, es van incloure un total de 130 dones.

Els infants d’ambdós grups s’han avaluat els 6 i 14 mesos i als 2,5 i 4 anys.

Entitats col·laboradores:

  • Creal - Centre de recerca en epidemilogia ambiental
  • IMIM - Hospital del mar
  • Ajuntament de Sabadell
  • Corporació Sanitària Parc Taulí
  • Institut Català de la Salud
  • Consorci Sanitari de Terrassa
  • ISGlobal - Institut de Salut Global Barcelona